Waterstof

Waterstof is in snel tempo in ontwikkeling. Met de verwachte komst van het waterstofnetwerk Zuidwest Nederland en de toekomstige vraag binnen onze lokale en regionale economie ontstaan nieuwe kansen voor Kapelle. Op deze pagina kunt u meer informatie terugvinden over onze bijdragen in de waterstof ontwikkeling. Met deze kennisdeling bevorderen wij een bredere ontwikkeling en samenwerking in de waterstofketen.

Bouwsteen Waterstof van de Duurzaamheidsagenda Kapelle

Wij leggen onze ambities voor duurzaamheid vast in de Duurzaamheidsagenda Kapelle. Deze agenda bestaat uit thema gerichte bouwstenen. Wij zien een grote rol voor waterstof in de verduurzaming van de regionale en lokale economie. Daarom maken we over Waterstof een eigen bouwsteen. De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2023 de Bouwsteen Waterstof vastgesteld.

Rijkscoördinatie procedure Waterstofnetwerk Zuidwest Nederland

Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (dochteronderneming van de Gasunie) zijn de aanleg van het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland aan het voorbereiden. Dit netwerk, de zogenaamde Backbone, sluit o.a. het havengebied in het Sloe aan op het (inter)nationale waterstofnetwerk. Dit netwerk passeert ook de gemeente Kapelle waardoor er kansen voor lokale toepassing ontstaan. Met een inspraakreactie wijst de gemeente de initiatiefnemers op lokale omstandigheden en benadrukt het belang voor een aftakken voor regionale en lokale toepassing.

Meer informatie of dit project is hier na te lezen:

Procedure waterstof vulpunt

Een lokaal loonwerk- en transportbedrijf ziet een kansrijke ontwikkeling in het gebruik van waterstof als brandstof voor het machinepark en wenst op haar locatie in Kapelle een pilot op te zetten om ervaring op te doen met waterstof als brandstof. Daarom heeft het bedrijf een aanvraag ingediend voor een gedoogbeschikking voor de realisatie van een waterstofvulpunt voor deze pilot. Het college van burgemeester en wethouder hebben een tijdelijke gedoogbeschikking verleend voor de aanwezigheid en gebruik van een waterstofvulpunt bij het bedrijf. De kennis en ervaring die met deze pilot wordt opgedaan helpt de regionale en lokale economie om te verduurzamen.

Ontwikkeling Regionale waterstofketen

De ambitie van consortium is het verduurzamen van de energievoorziening bij bedrijven in de regio door lokale waterstofketens te realiseren welke toegang geven tot waterstof, op gewenste momenten en tegen marktconforme prijzen. Daarbij kan een regionale en groene waterstofketen een belangrijke rol vervullen in het verminderen van netcongestie en een impuls geven aan een regionale toekomstbestendige economie. 

De ambitie van het consortium is het ontwikkelen van een fijnmazige infrastructuur voor waterstofdistributie vanuit een robuuste backbone. Hierdoor wordt waterstof toegankelijk gemaakt voor middelgrote bedrijven in de regio, waardoor zij belangrijke stappen kunnen zetten in de verduurzaming van hun energievoorziening. Het realiseren van lokale waterstofketens stelt bedrijven in staat om op gewenste momenten en tegen marktconforme prijzen toegang te krijgen tot waterstof. Bovendien kan een regionale en groene waterstofketen een cruciale rol spelen bij het voorkomen van netcongestie en het stimuleren van een regionale economie die toekomstbestendig is.