Warmte in de gebouwde omgeving

Algemeen

De bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving is onderdeel van de duurzaamheidsagenda van de gemeente Kapelle.

Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving

In deze bouwsteen geven we invulling aan onze ambities (dat wat we willen bereiken) uit het samenwerkingsakkoord. Onderdeel daarvan is het maken van een plan van aanpak voor verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Ons doel is om uiterlijk in 2045 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben.

De warmtetransitie is een enorme opdracht die iedere inwoner van onze gemeente aangaat. We weten nog niet precies hoe we deze opdracht gaan waarmaken. Met de beschreven ambities in de bouwsteen zetten we de eerste stappen naar een duurzame warmtevoorziening van onze gebouwde omgeving in 2045.

Onderaan deze pagina vindt u de Bouwsteen Warmte in de gebouwde omgeving. Deze bouwsteen is op 27 oktober 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Transitievisie Warmte

In Zeeland hebben we afgesproken dat onze woningen in 2045 CO2 neutraal zijn. Het plan hiervoor hebben we uitgewerkt in de Transitievisie Warmte (TVW). In de TVW staat wat voor soort woningen er in onze gemeente staan en welke andere bronnen van energie we in onze gemeente kunnen gebruiken. We hebben de TVW in samenwerking met bewoners, Stedin, het Waterschap en Beveland Wonen gemaakt. De TVW staat onderaan deze pagina.

Hoe gaat Kapelle van het aardgas af?

In de TVW hebben we nog geen wijken aangewezen die van het aardgas afgaan. Wel gaan we de gemeente voorbereiden om te stoppen met het gebruik van aardgas. Eerst zorgen we ervoor dat we zo weinig mogelijk aardgas nodig hebben. Dit doen we door woningen zo goed mogelijk te isoleren en hybride warmtepompen te gebruiken. Waar mogelijk gebruiken we een andere bron dan aardgas.

Wat betekent dit in de gemeente Kapelle?

  • Plan voor het isoleren van woningen in de hele gemeente

We maken een plan om het isoleren van uw woning makkelijker te maken, bijvoorbeeld door samen met de buurt isolatie in te kopen. We kijken naar het bouwjaar van uw woning om te weten welke isolatie u nodig heeft en welke subsidies u daarvoor kunt gebruiken.

  • Stimuleren van hybride warmtepompen en elektrische warmtepompen

Als woningen al genoeg geïsoleerd zijn, helpen we inwoners om over te stappen naar een hybride warmtepomp of een volledig duurzame warmtepomp.

  • Lokale kansen benutten

We onderzoeken in welke buurten er kansen zijn om de hele wijk te verduurzamen. Dit kan bijvoorbeeld als we een straat gaan vernieuwen. Dit doen we altijd samen met de bewoners van de buurt.

In de Adressentool leest u wat de plannen in uw buurt zijn.

Wilt u meedenken, meepraten of meedoen? Stuur een e-mail naar duurzaam@kapelle.nl.