Elektrisch rijden

De gemeente Kapelle maakt elektrisch rijden mogelijk. Dit doen we door laadpalen te laten plaatsen.

Op veel plaatsen in de gemeente staan openbare laadpalen. Dit breiden we steeds verder uit. De parkeerplaatsen rond de oplaadpunten zijn niet alleen voor elektrische voertuigen. Omdat elektrische voertuigen tot nu toe een beperkt aandeel hebben in het aantal voertuigen in onze gemeente. En door de parkeerdruk binnen de gemeente. We verwachten dat mensen hierbij rekening houden met elkaar.

Het is in de gemeente Kapelle niet toegestaan een voertuig in de openbare ruimte te laden vanaf een eigen terrein. Hierbij kunt u denken aan een kabel over de stoep tussen een voortuin en een parkeerplaats op de straat. Dit is niet toegestaan, omdat het de gebruiks- en beheermogelijkheden van de openbare ruimte vermindert. Daardoor kan er een onveilige situatie ontstaan.

Via onderstaand aanvraagformulier laadpalen kunt u een aanvraag voor het plaatsen van een laadpaal indienen.

Naar aanvraagformulier laadpalen

Dit verzoek beoordelen we aan de hiervoor geldende regels. Deze leest u na via: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR639048/1.