Circulaire gemeente

Algemeen

De vraag naar grondstoffen neemt toe, terwijl de voorraad afneemt. Door slimmer om te gaan met grondstoffen, kunnen mensen in de toekomst welvarend leven op een gezonde planeet. Met als resultaat een duurzame en sterke economie.

De Rijksoverheid werkt daarom samen met het bedrijfsleven. Hierbij is het doel om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze circulaire economie bestaat geen afval en gebruiken we grondstoffen steeds opnieuw. De gemeente Kapelle zet ook in op duurzaamheid. Dat doen we onder andere door grondstoffen te hergebruiken en het verminderen van de hoeveelheid restafval. Minder restafval betekent meer recycling en minder verlies van grondstoffen door verbranding. Daarom maken we in de gemeente Kapelle gebruik van Diftar. Een systeem waarbij meer afval scheiden betekent dat u als inwoner minder betaalt.

Wat is Diftar?

Diftar is een systeem waarbij meer afval scheiden betekent dat de grijze restcontainer minder snel vol is en dus minder vaak geleegd hoeft te worden. Hoe minder vaak u uw grijze container aan de weg zet, hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. Dit geldt ook voor het aantal aanbiedingen in de verzamelcontainer.

Iedere container heeft een chip en sticker waarmee wij het aantal stortingen bijhouden. De huisvuilauto van de ZRD leest deze uit. Als de chip en/of sticker ontbreekt of onleesbaar is geworden, wordt de container niet geleegd. De verzamelcontainers hebben een paslezer, zodat ook dit restafval bijgehouden wordt.

Doelstelling gemeente Kapelle

Met de invoering van Diftar in 2016 had de gemeente Kapelle als doel gesteld: 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Dit staat gelijk aan de landelijke doelstelling. Helaas hebben we deze doelstelling niet behaald. We willen deze doelstelling nog steeds bereiken. Dit kunnen we alleen als iedereen het afval zoveel mogelijk scheidt. Slechts 8% van het afval is echt restafval. Door uw gft afval, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD afval) papier en kartonglas en textiel in de daarvoor bestemde containers te storten, blijft maar weinig restafval over. Door afval beter te scheiden, kunnen we waardevolle grondstoffen hergebruiken. Verbindt u zich aan Duurzaam Kapelle?

Meer informatie of een vraag?

Heeft u een vraag over Diftar, de afvalstoffenheffing of rioolheffing? Neem dan contact op met gemeente Kapelle via 14 0113.