Brandweer Nederland introduceert een nieuw platform

Een informatietip. Ook binnen jullie gemeentegrenzen zal nieuwe energie een (hot) topic zijn. Via ons platform Zeeland Veilig geven we praktische en nuttige informatie over de gevaren in Zeeland, waaronder ook het veilig omgaan met energie in en om huis (Brand wat te doen bij brand | voorkomen brand Zeelandveilig).

Specifiek voor nieuwe vormen van energie heeft Brandweer Nederland een platform gelanceerd: www.brandweer.nl/vinkie. Om te beginnen is ingezoomd op alles dat met zonnepanelen te maken heeft. Na de zomer wordt aandacht besteed aan het thema thuisbatterij en afsluitend aan het thema veilig laden.

Wie of wat is Vinkie?

De speelse ‘woordvoerder’ van het concept is Vinkie. Deze vogel loodst u door de website. In het verlengde daarvan is er voor de gebruiker een vinklijst, waarmee u kunt beoordelen hoe je veilig zonnepanelen kunt plaatsen en of ze (brand)veilig geplaatst zijn. Voor de andere twee thema’s zal er ook zo’n vinklijst komen.

Meer informatie

Alle informatie en documenten mogen vrijelijk gebruikt worden. Als u vragen heeft over nieuwe energie, zoals zonnepanelen, thuisbatterijen, veilig laden en meer; de website www.brandweer.nl/vinkie heeft het antwoord.